Gravis Administratie- en Belastingconsultants b.v.

Nieuwsberichten

NOW-2 kan worden aangevraagd

07-07-2020

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% als gevolg van de coronacris...

Lees meer

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

02-07-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige in plaats va...

Lees meer

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

02-07-2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009 geoordeeld dat de ondernemer de goederen of diensten die hij afneemt om een bedrijfsmiddel in goede staat te...

Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

01-07-2020

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. De TVL geldt voor een specifieke groep mkb-bedrijven. Deze groep omvat de zwaarst getroffen sectoren, waaronder h...

Lees meer

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25-06-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Aanvragen voor de NOW-2 kunnen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.De NOW-2 wijkt op een aantal punten af van de NOW-1. Het subsidi...

Lees meer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25-06-2020

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Door geld te lenen van de eigen vennootschap kan de aanmerkelijkbela...

Lees meer

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25-06-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.Leeftijd op 31-12-2019 ondergrens bovengrens20 jaar € 8,30 € 10,2919 jaar € 6,23 € 9,2418 jaar € 5,19 € 6,93

Lees meer

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25-06-2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde woning met een hoger tarief te maken moeten krijgen.De staatssecretaris van Financiën heeft de onderzo...

Lees meer

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25-06-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:- Gebruikelijk loon- Urencriterium- Werkkostenregeling- Fiscale coronareserve- Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen1. Gebruikelijk loonDe...

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden

25-06-2020

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd moet dus beoordeeld worden of er een overeenkomst is en of is voldaan aan het vormvoorschrift...

Lees meer